Блясъкът на лечение с хомеопатични продукти

Симптоми на болестта – според конвенционалната медицина има ясно изразени симптоми на болест. Така, ако един пациент страда от дадено заболяване и има ясно изразени два или повече симптома, характерни за болестта, на него автоматично му се предписва лечение, като на други болни с диагноза същата болест. В хомеопатията няма такова нещо. Тя разглежда човека като отделен индивид. В този случаи важни са признаците и симптомите зародили се много по-рано, както и личната реакция и отношение към всеки симптом.

Симптоми на пациента – съществуват множество симптоми на различни болести, които или не са ясно изразени или не са попадали в полезрението на конвенционалната медицина. Такива симптоми дават представя за индивидуалния отговор на човек към болестта.

Истината е, че хората реагират като цяло, като един организъм на болестните въздействия.

Това се затвърждава в най-различни знаци и симптоми. В хомеопатията всички тези симптоми взети заедно са представени като симптоми на пациента.

Лекарства и хомеопатични продукти – хомеопатията взема под внимание ефекта от всички лекарства и ги приема като част от това, което лекарствата могат да причинят. Тук е мястото да споменем основният принцип на хомеопатията: „подобното се лекува с подобно, т. т. лекарството може да излекува това, което може да причини. За да се получи максимален ефект от всичко казано, обаче лекарството трябва да е предписано на пациента, а не на болестта. Когато един хомеопатичен продукт е изписан правилно, то на пациента може да се даде миниатюрна нетоксична доза, която не би усилила наличните симптоми в организма. Ето, защо се казва, че хомеопатичните продукти, нямат странични действия, както медикаментите.

Баланс между здраве и болест – хората, които рядко боледуват, определят себе си за здрави. Казано по друг начин отсъствието на болест определя и общото им здраве. Здравето, обаче е много повече от простото отсъствие на болест. Много по-лесно би било да кажем, че здрави хора боледуват рядко и се чувстват добре, защото са здрави.

Тази тънка граница, която разделя здравите от болни хора в конвенционалната медицина невинаги има добри резултати.

Много пъти се получава така, че болестта да отшуми, но пациентът като цяло да остане в същото лоши, че и по-лошо състояние.

Понякога само липса на енергия, недоспиване и емоционална неуравновесеност могат да влошат състоянието на хората.

Често се оказва дори, че е въпрос на време една прекарана болест да се възобнови или да се провокира нова, още по-сериозна болест. Грешка в конвенционалната медицина е това, че при наличие на нова болест, тя не бива разглеждана като производно на старата, а като изцяло друга болест. Това в хомеопатията е смятано за неправилно.

От гледна позиция на хомеопатия, човекът е едно цяло с всички негови симптоми, проблеми, усещания минали и настоящи. Всички те са свързани помежду си. Наред с това хомеопатията разглежда всяка една част от човешкия организъм като взаимно зависими, които не се разболяват една без друга.. Болният е човека, независимо, че една или друга болест се проявява в различна част или зона от организма му.

В доказателство зад всичко това стои лечението с хомеопатия. Там един лекарствен продукт лекува цялостно организма, а не само болестите.

Scroll to Top