Топ съвети за експлоатацията на климатик

Всеки от личен опит знае, че за да съхрани нещо за дълго трябва да се грижи за поддръжката и експлоатацията му. Това правило важи с пълна мощ, когато става дума за електроуреди или техника.

Наред с това е и грижата за околната среда, грижата за климатици дд трейд Toshiba е много важна, за да бъде и средата в дома здравословна.

Това са топ съветите, които идват в указанията на производители за климатици. Съобразяването им ще дари на климатика по-дълъг живот и срок за експлоатация, полезност и функционалности:

С внимание към контактното устройство – никога не изваждайте щепсел на климатик от контакта с мокри ръце. В случай, че климатикът работи, това може да е опасно за човешкия живот.

Щепселът на климатика винаги трябва да е стабилно поставен в контактния канал. Ако това условие не е изпълнено може да се предизвика късо съединение, прегряване на устройството и дори пожар.

Техническо обслужване – такова трябва да бъде извършвано само от специализирани лица. Ако незапознат с електричеството кадър се опита да направи ремонт или профилактика на климатик рискува да увреди здравето и целостта си, както и това на климатика.

Климатичните тела не са създадени, че да могат да се управляват от лица с намалена физическа способност, включ. деца.

При буря или силен вятър климатиците трябва да спират своята работа, а когато предстои гръмотевична буря, устройствата се изключват и от контакта

В случай, че има риск от обилно намокряне, външното тяло се покрива, за да не се стигне до късо съединение или пожар.

При инсталация на климатици често се монтират прекъсвачи с определен капацитет, който реагира при опасност от токов удар или ниско напрежение.

Както за други ел. устройства, така и с климатик, децата не бива да играят с дистанционното или климатичните тела.

Ако в дома има малки деца, климатичните тела трябва да са монтирани на недостъпни места. Така се предотвратява риска от това да напъхат предмети или пръсти перките на климатика.

При почистване на климатичното тяло са забранени за използване течни или корозивни препарати за. С водата също трябва да се внимава, защото в противен случай корпусът може да ръждяса или да се предизвика токов удар.

 

 

Scroll to Top