Понятие за двигател и видове автомобилни двигатели

Двигателят е силова машина, която превръща определен вид енергия в механична работа. Според вида на преобразувана енергия в автомобила се използват електродвигатели и топлинни двигатели.

Електродвигателите не замърсяват околната среда, н имат малко приложение, поради проблемите за захранването им с енергия. Когато черпят ток от мрежата, не са ограничени в пробега, но движението може да става само по определен маршрут. Акумулаторният източник освобождава от маршрутната зависимост, но позволява да се измине сравнително малко разстояние с едно зареждане. Вижте за феродов диск.

Научете и: Защо да изберем употребявани авточасти?

В автомобилите се използват предимно топлинен двигател с вътрешно горене, бутални и отчасти ротационни.

Научете и за устройство и обслужване на автомобила: http://comovete.com/2017/04/24/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB/

В първия тип топлинната енергия се трансформира в механична работа върху буталото, което се движи постъпателно-възвратно и чрез коляномотовилков механизъм. Това движение се превръща във въртеливо. При ротационният двигател първичното движение е въртеливо, т. е. липсва посредникът между работното тяло (газовете) и работния вал (коляновия). Тази особеност позволява да се постигат по-високи обороти и мощност при относително по-малки размери тегло на двигателя. През последните години се използва експеримент и се прилагат и други модели, които все още опитват да намерят база на масовия пазар.

Според начина на смесообразуване буталните двигатели биват:

  1. Карбураторни – горивната смес се подготвя от цилиндрите в специален уред, наречен карбуратор, а запалването става посредством електрическа искра.
  2. Дизелови (с вътрешно смес образуване) – сместа се образува в цилиндрите и се самозапалва по-късно от високите температури на предварително сгъстения въздух.

Според протичането на работния процес двигателите са:

  1. Четириритактови – един работен процес протича за 4 хода на буталото, които отговарят на два оборота на коляновия вал.
  2. Двутактови – един работен процес протича за 2 хода на буталото, т.е. при един оборот на колянов вал.

В зависимост от броя и разположението на цилиндрите двигателите се класират на: двуцилиндрови, трицилиндрови, четирицилиндрови и т.н.

Многоцилиндровите от своя страна биват едноредови, двуредови – с  хоризонтално или Vобразно разположени цилиндри.

 

Scroll to Top