Протекция за поверителността на данни в работната среда

В корпоративния свят хората все повече се интересуват от неприкосновеността на личния живот.

Интернет може да бъде използван за получаване достъп до поверителна и лична информация.

Така, както за стъклен протектор Samsung Galaxy S8 SM-G950F за своя смартфон, така защитете и информацията, която предоставяте в интернет.

В корпоративния свят фирмените администрации могат да следят използването на компютрите от служителите, особено когато всеки служител е снабден със собствен компютър. В дългосрочен план това може да доведе до нарушаване на правата на личен живот на отделния служител.

При частната комуникация служителите могат да бъдат проследявани от администрацията, ако имат достъп до компрометирана информация.

Загрижеността за неприкосновеността на личния живот е основна причина хората да не желаят да търгуват онлайн, а именно защото не им е осигурена неприкосновеността. Това се дължи на факта, че повечето хора гледат рисковано на това да предоставят онлайн финансовата си информация. До известна степен в това има икономически риск.

От друга страна, използването на интернет може да бъде компрометирано, особено на работното място. Използването на интернет в социалните мрежи оказва значимо във връзка с поддържането на близки и частни отношения в отделните служители.

Въпреки че интернет може да подобри възможностите за съвместна работа в отделни служители, може да стане доста трудно за служителите да поддържат индивидуалните импресии на работното място. Тук става дума за сайтовете за социални мрежи, достъпни чрез интернет. Те могат да засегнат индивидуалността и личността, в дългосрочен план. Това често засягат цялостното представяне на дадено лице на работното място.

Наред с това, повечето интернет приложения, особено сайтове за социални контакти изискват абонатите разкриват информация относно професията и работата, както и подробности за работодателя. Това може да наруши правата на личен живот на всеки отделен служител.

В корпоративна перспектива, правата на личен живот на отделните мениджъри също могат да бъдат нарушени, особено когато са под натиск да предоставят информация за личните и управленските си функции. От значение са както моралните, така и технически аспекти. Тук може да видите за батерия за лаптоп TOSHIBA P30W-B-10E.

Чрез използването на интернет могат да се видят нарушенията и взаимодействието на работното място. Всичко това се взема под внимание, както в частната, така и в корпоративната среда и на база него се изграждат различни защитни механизми.

Scroll to Top