Знаете ли, защо умните хора правят глупави неща

Високото ниво на интелигентност не означава, че човек е способен да взема мъдри решения.

IQ не влияе на удовлетвореността от живота

Какво означава да си умен? Така обикновено описваме някой, който знае много и взема мъдри решения. Това определение, обаче няма нищо общо с най-разпространения начин за измерване на интелигентността – IQ теста.

Може да опитате и с рисуване по номера.

В крайна сметка, едното ще включва задачи за зрително-пространствена ориентация, математически задачи, разпознаване на образи и визуално търсене, въпроси към речника. Второто ще ви е от полза за развиване на творческата страна  умения, както и успокояване или избавяне от стреса.

Защо умните хора правят глупави неща

Ползите от високата интелигентност са ясни: умните хора учат по-добре, има по-голяма вероятност да успеят в кариерата си и е по-малко вероятно да изпаднат в проблеми като тийнейджъри. Въпреки това, интелигентността не предопределя други области на живота, по-специално благосъстоянието.

Може би си мислите, че добрите оценки в училище или успехът в работата водят до по-голямо удовлетворение от живота? Учените не са открили доказателства, че IQ има някакъв ефект, върху това.

Повечето тестове за интелигентност не измерват способността за вземане на решения в реални условия и способността за взаимодействие с други хора.

Според някои учени не става много ясно, защо умните хора правят глупави неща. Но учените свързват критичното мислене с благополучието и дълголетието.

Критично мислене и благополучие

Критичното мислене е набор от когнитивни умения, които ни помагат да мислим рационално и целенасочено, както и способността да използваме тези умения. Критичните мислители са скептични. Те се нуждаят от доказателства за възгледите си. Те разпознават опитите да ги убедят в неверни преценки и се опитват да преодолеят мисловните грешки.

Изследователи от цял ​​свят са заключили, че тези, които мислят критично, изпитват по-малко неприятни преживявания в живота. По време на изследването участниците били помолени да опишат събития от живота и да ги оценят критично. В същото време са измерени такива компоненти на критичното мислене, като вербално-логическо мислене, анализ на аргументи, тестване на хипотези, вероятност и несигурност, вземане на решения и решаване на проблеми.

Описаните негативни събития засягали различни области: образование („Не съм учил за изпита“), здраве („Заразих се, защото не използвах презерватив“), закони („Арестуваха ме за шофиране в нетрезво състояние“), междуличностни връзки („Изневерих на половинката му“), финанси („Имам огромен дълг по кредитна карта“).

Оказало се, че критично мислещите хора преживяват по-малко негативни събития. И това е страхотна новина, защото критичното мислене може да се развива и подобрява. Това означава, че можете да подобрите живота си.

За да развиете своето критично мислене започнете с творческата и наблюдателната си черта. Това може да сторите като тренирате ума си с картини по номера.

Scroll to Top