Извозване на отпадъци София от жилищен блок

Питате се, кога извозване на отпадъци София от жилищен блок може да ви е от полза… Ето случаите, в които и на вас може да се наложи:

Магазини, кафенета, ателиета, салони за красота и фризьорски салони – всяко предприятие, независимо от сферата на дейност, има производствени отпадъци, които трябва да се изхвърлят по предвидения от закона начин.

Извозване на отпадъци София от жилищен блок – кога

Видовете дейности на юридическите лица, както и индивидуалните предприемачи, чиито места за продажба и предоставяне на услуги се намират в многофамилни жилищни сгради, принадлежат към непромишлени (недобивни, непреработващи) видове. Съответно те не подлежат на специален режим за събиране и изхвърляне на боклук. Индивидуалните предприемачи, трябва самостоятелно да се грижат как да се отърват от отпадъците, генерирани в резултат на предприемаческата дейност.

Извозване на отпадъци София от жилищен блок – кой

Собствениците на апартаменти имат задължението да се грижат за своевременното почистване на съдовете и резервоарите за смет, намиращи се в жилищни комплекси и столичните квартали. Обикновено Izvozvane.com се занимава със събиране на боклук, извозване на отпадъци София, а жителите трябва само да плащат за услугата навреме.

Що се отнася до предприемачите, занимаващи се с търговия и притежаващи търговски площи, за тях важат същите правила. Всички индивидуални предприемачи са длъжни да сключат договор за сметосъбиране:

или с управляваща фирма;

или с организация трета страна, лицензирана за този вид услуга.

Друга възможност е на разположение на индивидуалните предприемачи. Именно тук, става дума такива да изнасят боклука сами, но на строго определени места за целта. Това са зони като специални сметища и депа, потвърждаващи факта на износ със специални документи. В противен случай наказателната глоба е неизбежна.

Какъв вид боклук трябва да бъде договорен?

Въпреки факта, че отпадъците, генерирани в резултат на дейността на магазините и заведенията за обществено хранене, принадлежат към класове на опасност IV и V, тоест ниско опасни и неопасни, те трябва да бъдат премахнати. Най-често такъв тип боклук включва всякакви пластмасови и хартиени тетра опаковки, торби за брашно, хартиени прибори за еднократна употреба и др. Индивидуалният предприемач, обаче няма право да събира, обработва и изхвърля отпадъци, където и да било. И така, в резултат на това е най-препоръчително да сключите споразумение с организация, лицензирана за този вид услуга.

Например, на адрес: https://www.izvozva.bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F може да наемете услуга, която винаги е готова да предостави услуги за извозване на всякакъв вид боклук. Със собствен автопарк и екип от квалифицирани служители, ние предоставяме висококачествена услуга, отговаряща на всички екологични и санитарни стандарти.

Scroll to Top