Протекция за поверителността на данни в работната среда

В корпоративния свят хората все повече се интересуват от неприкосновеността на личния живот. Интернет може да бъде използван за получаване достъп до поверителна и лична информация.